Labirynt Historii

Labirynt Historii

To wyjątkowy program edukacyjny, kierowany przede wszystkim do młodzieży, poświęcony przedstawianiu ważnych zjawisk i wydarzeń z historii Polski, a szczególnie jej relacji z sąsiadami. Jego celem jest nauka i propagowanie kultury pokoju oraz wdrażanie nowoczesnej edukacji historycznej, dzięki której u młodzieży rozwijać się może otwartość na dialog, dojrzały patriotyzm i głębsze zrozumienie procesów historycznych. Do tej pory Fundacja, we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, zrealizowała trzynaście edycji programu. Oprócz tego w poszczególnych latach w organizację Labiryntu angażują się również inne sądeckie instytucje.

 Labirynt Historii łączy przekaz wiedzy historycznej na najwyższym, akademickim poziomie z niezwykłą oprawą kulturalną i artystyczną. W ramach programu odbywają się wykłady, panele dyskusyjne, konferencje, spotkania, spektakle, koncerty, warsztaty, konkursy i nie tylko. Wsród zapraszanych przez nas gości co roku pojawiają się specjaliści historycy, kulturoznawcy, profesjonalni artyści, tak z Polski, jak i z zagranicy. Do aktywnego, a nie jedynie biernego, uczestnictwa w programie Labiryntu i jego współtworzenia zachęcamy również samą młodzież

www.labirynthistorii.pl

Zapraszamy na stronę programu, na której znaleźć można m.in. nagrania z wykładów, artykuły, opisy kolejnych edycji i nie tylko!

XIII EDYCJA PROGRAMU ODBYŁA SIĘ W DNIACH 21-26 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W NOWYM SĄCZU, A POŚWIĘCONA ZOSTAŁA HISTORII ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

PROGRAM:

• 21.10.2018 /NIEDZIELA/M godz. 12.30 i 15.00
Gmach Główny Muzeum Okręgowego
zwiedzanie WYSTAWY STAŁEJ
oprowadzanie: Bartosz Lorek, Jakub AntoniaK

• 22.10.2018 /PONIEDZIAŁEK/,
godz. 9.30-10.30

MCK SOKÓŁ – sala im. R. Sichrawy
wykład: NIEPODLEGŁOŚĆ W NOWYM SĄCZU
dr Łukasz POŁOMSKI (Fundacja Nomina Rosae, Nowy Sącz)
godz. 10.45-11.45
wykład: ORZEŁ BIAŁY – HERB PAŃSTWA POLSKIEGO
prof. dr hab. Zenon PIECH (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
godz. 17.30-18.30
pierwszy wieczór z historią: O SĄDECZANACH ZASŁUŻONYCH DLA NIEPODLEGŁOŚCI
spotkanie z potomkami rodzin Barbackich, Flisów, Aleksandrów, Kosterkiewiczów, Celewiczów i Ritterów, Małeckich

• 23.10.2018 /WTOREK/
godz. 9.30-10.30
MCK SOKÓŁ – sala im. R. Sichrawy
wykład: ŻYDZI NA ZIEMIACH POLSKICH WOBEC ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI I W II RP
prof. Konrad ZIELIŃSKI (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
godz. 10.45-11.45
wykład: ŻYWICIELKI, OPIEKUNKI, ŻOŁNIERKI… WKŁAD KOBIET W ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI
dr hab. Katarzyna SIERAKOWSKA (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
godz. 12.30-14.00
MCK SOKÓŁ – sala im. B. Barbackiego (taneczna)
warsztaty: TAŃCE NARODOWE – POLONEZ I MAZUR
Maja ZAWADA (Szkoła Tańca Jane Austen, Kraków)
godz. 18.00-19.00
MCK SOKÓŁ – sala im. R. Sichrawy
drugi wieczór z historią: OPOWIEŚĆ O ROMANIE SICHRAWIE – PREZENTACJA NIEZNANYCH FOTOGRAFII Z RODZINNEGO ARCHIWUM
prowadzenie: dr Łukasz POŁOMSKI
• 24.10.2018 /ŚRODA/,
godz. 9.00-10.00

MCK SOKÓŁ – sala im. R. Sichrawy
wykład: WOJNA NA OBRAZY. SPRAWA POLSKA W PROPAGANDZIE STRON WALCZĄCYCH 1914-1918
prof. Piotr SZLANTA (Uniwersytet Warszawski)
godz. 10.15-11.15
wykład: PROWINCJA GALICYJSKA W ROKU 1918 – MIĘDZY MITEM A RZECZYWISTOŚCIĄ
dr Konrad MEUS (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)

• 25.10.2018 /CZWARTEK/
godz. 9.30-10.30
MCK SOKÓŁ – sala im. R. Sichrawy
wykład: RÓŻNE WIZJE NIEPODLEGŁOŚCI
dr Marcin JARZĄBEK (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
godz. 10.45-11.45
wykład: BOLESŁAW BARBACKI – BOHATER NA NIEPODLEGŁOŚĆ
dr Maria MOLENDA (Fundacja Nomina Rosae, Nowy Sącz)
godz. 18.00-19.00
trzeci wieczór z historią w artystycznej oprawie: SERCE NIEPODLEGŁE
muzyka, literatura, multimedia
reżyseria: dr Maria MOLENDA
muzyka fortepianowa Chopina i Szymanowskiego w wykonaniu Maii SŁYSZ i Radosława GOŹDZIKOWSKIEGO
teksty źródłowe z epoki czytają: Aleksandra POWĘZKA i Grzegorz RACOŃ
multimedia: Maciej WALASEK

• 26.10.2018 /PIĄTEK/
godz. 10.00-15.00
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
LUDZIE NIEPODLEGŁOŚCI
wspólna konferencja historyków i młodzieży
I Blok: „Mężowie niepodległości” cz. 1.
II Blok: Mężowie niepodległości cz. 2.
III Blok: Kobiety, kultura i społeczeństwo

wydarzenie towarzyszące
wystawa: MODNI W NIEPODLEGŁOŚCI
(repliki ubiorów, fotografie, prasa, akcesoria, lata 1905-1939)

Organizatorzy: Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej, Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu.

Labirynt Historii został realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Miasta Nowego Sącza, a także Mecenasa Fundacji Nomina Rosae – Firmy ERBET.

     

Zapraszamy na stronę programu, na której znaleźć można m.in. nagrania z wykładów, artykuły, opisy kolejnych edycji i nie tylko: www.labirynthistorii.pl

Edycje „Labiryntu Historii”

Serce niepodległe – Polaków droga do wolności

XIII edycja – 2018

Pomiędzy posłuszeństwem a poszukiwaniem. Z historii religii

XII edycja – 2017

Historia Kobiet – Kobiety w Historii

XI edycja – 2016

Gry Polityczne. Kongres Wiedeński 1815

X edycja – 2015

Rodzina Wobec Wojny 1914–1918

IX edycja – 2014

Uchwycić. Utrwalić. Nie zapomnieć. 150. Rocznica Powstania Styczniowego

VIII edycja – 2013

Moskwa 1612

VII edycja – 2012

Magnateria

VI edycja – 2011

Władcy 1410

V edycja – 2010

Kozacy

IV edycja – 2009

Przemyślidzi

III edycja – 2008

Turcy

II edycja – 2007

Krzyżacy

I edycja – 2006