Kontakt

Administratorem danych osobowych przesyłanych poprzez formularz kontaktowy jest Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej, Jagiellońska 44, 33-300 Nowy Sącz reprezentowana przez Prezes Zarządu. Dane przetwarzane są dla potrzeb związanych z komunikacją mailową i będa przetwarzane do ustania celu ich przechowywania oraz do celów archiwalnych. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu i będą przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania wglądu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych; do przeniesienia swoich danych; do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochorny Danych Osobowych dotyczacej przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z zapisami RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 roku.

Kontakt

Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej

  •   ul. Jagiellońska 44,33-300 Nowy Sącz
  •  Telefon: +48 603 062 247, +48 509 141 840
  •   E-mail: fundacja@nomina.pl

KRS: 0000205435
REGON: 492937458
NIP: 734-303-91-69
ING Bank Śląski: 39 1050 1722 1000 0022 8058 2343

Formularz kontaktowy

Skip to content