Młodzi Ambasadorzy Tolerancji

Młodzi Ambasadorzy Tolerancji

 

„Sądecki Sztetl – Młodzi Ambasadorzy Tolerancji” to projekt realizowany przez Fundację w 2015 i 2016 roku w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” działającego w oparciu o Fundusze EOG (tzw. „granty norweskie”), mającego na celu niwelowanie różnic między krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach centralnej i wschodniej Europy. W jego ramach ponad 20-osobowa grupa młodych ludzi z Sądecczyzny  przeszła kurs przygotowujący ich do roli Ambasadorów Tolerancji Sądeckiego Sztetlu, propagujących w swoim środowisku wiedzę o wielokulturowej historii regionu oraz idee tolerancji i walki z nienawiścią.

Program był reralizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG w latach 2015–2016
www.eeagrants.org

Skip to content