O nas | Dokumenty

Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej została powołana, aby działać na polu popularyzacji wiedzy historycznej, oraz prowadzić i współuczestniczyć w badaniach naukowych, których celem jest poszerzanie wiedzy z dziedziny historii, historii sztuki, archeologii, etnografii i nauk pokrewnych. Szczególnym zainteresowaniem fundacji cieszy się historia ubiorów oraz obyczajów.

Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej została zarejestrowana 29.04.2004 r. Siedzibą Fundacji jest Nowy Sącz. Prezesem Fundacji jest dr Maria Molenda. Członkami Zarządu są Danuta Jakubowska i Grażyna Zimka.

KRS: 0000205435
REGON: 492937458
NIP: 734-303-91-69
ING Bank Śląski: 39 1050 1722 1000 0022 8058 2343

Cele Fundacji

  • prowadzenie, wspieranie i współuczestniczenie w badaniach naukowych, których celem jest poszerzanie wiedzy z dziedziny historii, w szczególności historii ubiorów i innych przedmiotów kultury materialnej, a także z dziedziny historii sztuki, archeologii, etnografii i nauk pokrewnych oraz ochrony środowiska naturalnego;
  • upowszechnianie wyników badań naukowych;
  • propagowanie i pogłębianie wiedzy historycznej oraz wspieranie rozwoju edukacji, kultury i ekologii;
  • działania na rzecz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony środowiska naturalnego;
  • promowanie polskiej kultury i historii w kraju i za granicą;
  • wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach sztuki oraz wydawnictw i czasopism kulturalnych, historycznych i ekologicznych;
  • udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa i aktywności w dziedzinie kultury, historii i ekologii;
  • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu;
  • upowszechnianie wiedzy o Nowym Sączu i Sądecczyźnie, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-historycznego oraz bogactwa naturalnego regionu.

Fundacja współpracuje z licznymi placówkami muzealnymi w kraju i za granicą oraz z placówkami i organizacjami o zbliżonych celach.

Dokumenty

Statut Fundacji

Sprawozdania roczne

Sprawozdania z działalności Fundacji z lat wcześniejszych dostępne są w naszym archiwum.

Skip to content