Dramatis personae

„Osoby dramatu”, czyli „kto jest kim?” w Fundacji.

Studia magisterskie realizowała w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach programu Sokrates-Erazmus studiowała we Francji na uniwersytecie w Orleanie, intensywnie zajmując się historią ubioru i odbywając konsutacje z pracownikami Muzeum Mody w Paryżu. w okresie studiów magisterskich odbyła także praktykę w archiwum państwowym w Lewoczy na Słowacji. Jej praca magisterska „Konrad Sperfogel i jego Kronika. Szkice z dziejów Lewoczy” ukazywała obraz życia miejskiego na przełomie w pierwszej połowie XVI wieku. W trakcie studiów doktoranckich odbyła praktykę w Dziale Tkanin Muzeum Narodowego w Krakowie pod kierunkiem dr Beaty Biedrońskiej-Słotowej.  Stopień doktora uzyskała na podstawie pracy „Ubiory dworu królewskiego w Polsce w latach 1447-1572”. Prowadziła zajęcia z historii ubioru średniowiecznego w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu kostiumologii dla muzeów i placówek oświatowych. Zajmuje się historią ubioru i tkaniny, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecza i renesansu. Kieruje również pracownią rekonstrukcji ubiorów historycznych i kostiumów w ramach fundacji Nomina Rosae. W roku 2019 otrzymała nagrodę Benefactor Musaei Scepusiensis w kategorii „Wybitna współpraca w dziedzinie działalności kulturalnej”.

Publikacje

Książki i katalogi
 • Splendide vestitus. O znaczeniu ubiorów na królewskim dworze Jagiellonów w latach 1447–1572, Kraków, Societas Vistulana, 2012;
 • Album mody Nowego Sącza. Ubiory mieszkańców miasta w XIX i na początku XX wieku, 2012;
 • Ubiory mieszczańskie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, 2018 (współautorstwo);
 • Moda nieborowskich dam, Nieborów 2019 (współautorstwo).
Artykuły naukowe
 • The Emergence of a Polish National Dress and Its Perception, [w:] European History Yearbook, Dress and Cultural Difference in Early Modern Europe, ed. by Cornelia Aust, Denise Klein, Thomas Weller, Bd 20, 2019 (współautorstwo z dr Beatą Biedrońską-Słotową);
 • W mieszczańskim domu (XIV do 1. poł. XVI w.), [w:] Varia historiae – książka o średniowieczu, red. J. Flasza, K. Polek, Bochnia 2018;
 • Impresy, emblemy, dewizy, znaki – ubiory jako nośniki treści w kulturze dworskiej w średniowieczu i wczesnej nowożytności, [w:] Habitus Facit Hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej, red. E. Wólkiewicz, M. Saczyńska, M. Pauk, Warszawa 2016
 • współpraca przy rozdziale na temat ubiorów w książce Krzysztofa Kwiatkowskiego Wojska zakonu niemieckiego w Prusach 1230–1525, Toruń 2016;
 • Una gonella di raso cermesi con l'arbori di cerque d'oro. Wyprawa śluba królowej Bony jako bezcenny przekaz kulturowy doby renesansu, [w:] Osviecimensis. kroniki Zamkowe, Oświęcim 2013, s. 89-105;
 • The symbols of power - about the meaning of textiles and garments in polish kings and grand masters representation in 14th and 15th century, [w:] Conflictus magnus apud Grunwald 1410. Między Historią a tradycją, Malbork 2013;
 • Garderoba rycerska - o modzie męskiej w czasach Olbrachta Łaskiego, [w:] Pol'ska rodina Lasky a Kezmarok. Zbornik z odbornej konferencie, Kezmarok 2012, s. 94-106.
 • Garments and textiles in Creating the Splendour of Jagiełło and Witold's Courts, [w:] Jogailo ir Vytauto laikai. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Žakgirio mūšio 600-osimos metinėms, Kaunas 2011, s. 152-160.
 • Moda męska w czasach Kazimierza Wielkiego, [w:] , Kazimierz – sławny i z czynów wielki, Kraków 2011, s.105-108.
 • Znaczenie i funkcje płaszczy królewskich w Polsce w XIV i XV, [w:] Cztery studia o heraldyce, epigrafice i kostiumologii, pod red. Andrzeja Marca, Kraków 2010, s. 27-49.
 • Ubiory w wyprawie ślubnej Zofii Jagiellonki, córki Zygmunta I. Przyczynek do historii garderoby Jagiellonów w XVI w. [w:] Amicissima. Studia Magdalenae Piwocka oblata, Cracoviae MMX, s. 159-163.
 • Ubiory Elżbiety Habsburżanki pierwszej żony Zygmunta Augusta [w:] Miasta, ludzie, instytucje, znaki.  Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, pod red. Zenona Piecha, Kraków 2008, s. 105-119.
 • Ubiory Piastów Brzeskich jako środek manifestacji ich książęcej pozycji. (współautorstwo)[w:] Historia Piastów. Piastowie w historii. Z okazji 300-lecie śmierci ostatniej z rodu, księżnej Karoliny, pod red. B. Czechowicza, Brzeg 2008, s. 193-206.
 • Moda w czasach konfederacji barskiej, [w:] „Zeszyty spisko-sądeckie”, T.III, Nowy Sącz 2008, s. 89-94.
 • Konrad Sperfogel. Próba przybliżenia postaci lewockiego rychtarza i rajcy, „Acta Musei Scepusiensis”, 2007, s. 53- 80.
 • On pearl garments’ decoration in Medieval and Renaissance Poland, [w:] Costume: Designe and Decoration. ICOM’s Costume Committee Proceedings from the 58th Annual Conference 9-13th October 2006 Copenhagen, Denmark and Lund, Sweden, edited by Katja Johansen, Gylling 2007, s. 97-102.
 • Ubiór w Małopolsce w XV i w I połowie XVI wieku na podstawie małopolskiego malarstwa tablicowego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2006, LIV, nr 2, s. 151-193.
 • Elegancja średniowiecza splendor renesansu, katalog wystawy rekonstrukcji ubiorów historycznych od XIII do początku XVII wieku. (współautorstwo), Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2004.
 • Tailor’s Books in Polish archives (współautorstwo)[w:] Crossroads of Costume and Textiles in Poland. Papers from the International Conference of the ICOM Costume Committee at the National Museum in Cracow, Cracow 2005, s. 59-64.
Artykuły popularnonaukowe
 • Pierwsi kreatorzy mody, [w:] Leonardo da Vinci 1452–1519. Człowiek renesansu i jego epoka. Polityka Niezbędnik Historyczny 2019;
 • Karczma wiejska i małomiasteczkowa [w:] Dzień powszedni w małym miasteczku, Nowy Sącz 2011, s. 75-78.
 • Thetrum Mulierum, broszura z wystawy odtworzonych ubiorów dawnych, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowy Sącz, 2009.
 • Wystawa Theatrum Mulierum [w:] „Kurier regionalny”, nr 2, luty 2009, s. 16-17.
 • Elegancia stredoveku a nadhera renesancie, katalog vystavy, Spišske Muzeum v Levoči, Košice 2003.
 • Stary Sącz na średniowiecznych szlakach handlowych, Kurier Starosądecki, 2002.

Kostiumy teatralne i filmowe

Teatr
 • 2019 Odkrywcy Jury – Teatr Nowy, produkcja, scenariusz, kostiumy;
 • 2017 Faust i Małgorzata – Teatr Nomina Rosae, (spektakl na motywach „Fausta” Goethego”) – produkcja, scenariusz, reżyseria, kostiumy;
 • 2016 Gwałtu, co się dzieje – Teatr Plejada, kostiumy;
 • 2016 Opowieść Jana – spektakl o Janie Karskim, Teatr Nomina Rosae, produkcja, scenariusz, reżyseria, kostiumy;
 • 2016 Mechaniczne serce – Teatr Nomina Rosae, produkcja, scenariusz, reżyseria, kostiumy;
 • 2016 Kinga – Teatr Storia, produkcja, scenariusz, kostiumy;
 • 2016 Gwałtu, co się dzieje – Teatr Plejada, kostiumy;
 • 2015 Wielce dziwaczny ogród barokowy Teatr Nomina Rosae, scenariusz, reżyseria, kostiumy;
 • 2015 Próba – Teatr Nomina Rosae, produkcja, kostiumy;
 • 2015 Sakiewka – Teatr Nomina Rosae, produkcja, scenariusz, kostiumy;
 • 2015 Lustro/Hindełe – Teatr Nomina Rosae, produkcja, koncepcja opowieści, kostiumy;
 • 2015 Misterium o świętej Kindze – Teatr Storia, produkcja, scenariusz, reżyseria, kostiumy;
 • 2014 Królowa Śniegu – Teatr Storia, produkcja, scenariusz, kostiumy;
 • 2014 Płoche miłostki Stańczyka – Teatr Nomina Rosae, produkcja, reżyseria, kostiumy;
 • 2014 Tajemnica Estery – Teatr Nomina Rosae, produkcja, scenariusz, reżyseria, kostiumy;
 • 2012 Vita Cromeri spektakl o Marcinie Kromerze dla miasta Biecza – Teatr Nomina Rosae, produkcja, scenariusz, reżyseria, kostiumy;
 • 2012 Ipsa Felix Ancilla Christi – misterium o św. Kindze dla Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej, Teatr Nomina Rosae, produkcja, scenariusz, reżyseria, kostiumy;
 • 2012 Carmina Cracoviensia – Teatr Nomina Rosae, produkcja, scenariusz, reżyseria, kostiumy;
 • 2007 Legenda o czarodziejskim płaszczu – Teatr Nomina Rosae, produkcja, scenariusz, reżyseria, kostiumy;
 • 2005 Signa et Miracula – Teatr Nomina Rosae, spektakl o zakonie krzyżackim, produkcja, scenariusz, reżyseria, kostiumy;
 • 2007 Legenda o zbóju Beczu – Teatr Nomina Rosae, produkcja, scenariusz, reżyseria, kostiumy;
 • 2004 Laus Hetmani – Teatr Nomina Rosae, produkcja, scenariusz, reżyseria, kostiumy.
Film
 • 2018 „Portret Polaka”, pełnometrażowy film dokumentalny w reżyserii Barbary Szewczyk, którego byłam inicjatorką, scenarzystką, kostiumografem i producentem wykonawczym;
 • 2017 „Wiosna”, krótkometrażowy film dokumentalny na bazie prozy Brunona Schulza w reżyserii Barbary Szewczyk, którego byłam inicjatorką, scenarzystką, kostiumografem i producentem wykonawczym;
 • 2014 „Sądecki sztetl”, krótkometrażowy film dokumentalny opowiadający o żydowskich mieszkańcach Nowego Sącza;
 • 2010 konsultacje do filmu historycznego „Cracovia Origo” dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Absolwent specjalizacji językoznawczej filologii rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z zawodu - tłumacz i korektor. Uważa się sam za człowieka renesansu, humanistę w dawnym tego słowa znaczeniu, stale dąży do niczym nie ograniczonego poszerzania swoich horyzontów. Jego zainteresowania obejmują zagadnienia szeroko pojętej kultury oraz popkultury, ale także dziedzin takich jak biologia, chemia, geologia, anatomia, psychologia, socjologia, kryminologia, astronomia czy astrofizyka. Jego uwagę zajmują szczególnie badania nad językiem i przekładem (posługuje się swobodnie - poza polskim - językiem rosyjskim i angielskim, w słabszym stopniu niemieckim, zgłębia podstawy francuskiego, japońskiego, hiszpańskiego, ukraińskiego i hebrajskiego).

Od 2008 roku wchodzi w skład ekipy tłumaczeniowej SLOT Art Festiwalu, od 2013 kieruje jej pracą. Z Fundacją Nomina Rosae związany jest od 2010 roku, pracuje przy organizacji większości działań Fundacji, koordynuje większość projektów i zaangażowany jest czynnie w realizacje niemal wszystkich, a dodatkowo odpowiedzialny jest za kontakty zagraniczne.

Jest dyrektorem Złotego Popołudnia, stylowego XIX-wiecznego pikniku realizowanego przez Fundację corocznie od 20130 w zabytkowym pałacach i dworach Małopolski

Dr Łukasz Połomski jest absolwentem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W roku 2018 otrzymał tytuł doktorski w katedrze historii XIX wieku. Z zawodu nauczyciel. Jest autorem kilku artykułów naukowych i popularnonaukowych w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu. Współpracuje z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu i z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w organizacji konferencji edukacyjnych i naukowych. Zajmuje się historią Nowego Sącza doby autonomii galicyjskiej i okresu międzywojennego, historią i kulturą mniejszości niemieckiej, romskiej i w szczególności żydowskiej.  Od kilku lat organizuje wycieczki szlakiem żydowskim po Nowym Sączu.

Publikacje

Publikacje naukowe
 • Elity wsi sądeckiej w latach autonomii galicyjskiej, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie”, nr 12/13, Kraków 2014, s. 200 – 222.
 • Mądrości Cadyka, [w:] Pamiętając dla przyszłości. Historia Żydów na Sądecczyźnie: konteksty – nawiązania – refleksje, Nowy Sącz 2016, s. 56 – 57.
 • Nowosądeckie drukarnie i księgarnie prowadzone przez Żydów, „Rocznik Sądecki”, tom XLIV, Nowy Sącz 2016, s. 61 – 70.
 • Nowosądecka Rada i Wydział Powiatowy „pod rządami chłopów” w 1909 roku, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica XV”, Kraków 2013, s. 103 – 120.
 •  Nowosądeckie rody historyków. Ringelblum – Eisenbach – Mahler, „Kwartalnik Historii Żydów” nr 4 (256), Warszawa 2015.
 • Relacje polsko-żydowskie na Sądecczyźnie w okresie międzywojennym, „Rocznik Sądecki”, tom XLII, Nowy Sącz 2014, s. 65 – 92
 • tereotyp Żyda na wsi sądeckiej w okresie międzywojennym, „Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego Oddział w Krakowie”, nr 14/15, Kraków 2016, s. 104 – 115.
 • Hampel Józef, Średniawa Kazimierz Paweł (1889-1968), „Polski Słownik Biograficzny”, z. 209 (T. 51/2), Kraków 2016, s. 167 – 168.
 • Wielokulturowa Ziemia Sądecka, [w:] Pamiętając dla przyszłości. Historia Żydów na Sądecczyźnie: konteksty – nawiązania – refleksje, Nowy Sącz 2016, s. 68 – 82.
 • Wizerunek Cygana w polskojęzycznej prasie galicyjskiej i międzywojennej, „Studia Romologica”, nr 5, Tarnów 2012, s. 257 – 270.
 • Żydzi sądeccy – 500 lat wspólnej historii, [w:] Pamiętając dla przyszłości. Historia Żydów na Sądecczyźnie: konteksty – nawiązania – refleksje, Nowy Sącz 2016, s. 22 – 55.
Publikacje popularnonaukowe
 • I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu, „Almanach sądecki”, R. XXIV 1/2 (90/91), Nowy Sącz 2015, s. 18 – 22.
 • Action Reinhardt, „Sądeczanin”, nr 4 (51), Kwiecień 2012, s. 80.
 • Bełżec – tam zniknął żydowski Nowy Sącz, „Sądeczanin”, nr 7 (86), Wrzesień 2015, s. 91 – 91.
 • Bitwa o Limanową, „Sądeczanin”, nr 3 (72), Maj 2014, s. 72 – 74.
 • Był świat, nie ma świata…, „Mówią Wieki”, nr 6 (629), Czerwiec 2012,s. 18 – 21.
 • Chaim Halberstam, [w:] „Zachowajmy w pamięci. Katalog wystawy”, Nowy Sącz 2015, s. 24 – 25.
 • Chaim znaczy życie, „Sądeczanin”, nr 5 (52), Maj 2012, s. 82.
 • Dla Ciebie Polsko i chwały Twojej. Stanisław Wideł (1925-1953), „Sądeczanin”, nr 8 (67), Październik 2013, s. 85 – 87.
 • Drogi do wolności sądeckich weteranów 1863 roku, „Sądeczanin”, nr 3 (62), Maj 2013, s. 80 – 84.
 • Gloria Victis, „Sądeczanin”, nr 3 (61), Kwiecień 2013, s. 75 – 79.
 • Historia zapomnianego ułana. Jan Świder 1912 – 1942, „Sądeczanin”, nr 1 (49), Styczeń/Luty 2012, s. 50 – 53.
 • Julian Dunajewski, [w:] „Sądeczanie znani i nieznani. Katalog wystawy”, Nowy Sącz 2012, s. 22 – 23.
 • Karol Slavik, [w:] „Sądeczanie znani i nieznani. Katalog wystawy”, Nowy Sącz 2012, s. 40 – 41.
 • Kiedy wybiła godzina niepodległości, „Sądeczanin”, nr 9 (78), Grudzień 2014, s. 80 – 83.
 • Ks. Alojzy Góralik, [w:] „Sądeczanie znani i nieznani. Katalog wystawy”, Nowy Sącz 2012, s. 24 – 25.
 •  Ks. Jan Sygański, [w:] „Sądeczanie znani i nieznani. Katalog wystawy”, Nowy Sącz 2012, s. 44 – 45.
 • Legiony w Nowym Sączu, „Sądeczanin”, nr 8 (77), Październik 2014, s. 71 – 74.
 • Małe Verdun, „Sądeczanin”, nr 5 (74), Lipiec 2014, s. 85 – 87.
 • Moje miasteczko Sącz. Wspomnienia Albina Kaca, „Sądeczanin”, nr 11 (47), Listopad 2011, s. 87 – 91.
 • Nowy Sącz i Ziemia Sądecka u progu wielkiej wojny, „Sądeczanin”, nr 1 (70), Marzec 2014,  s. 88 – 91.
 • Nowy Sącz pępkiem świata, „Sądeczanin”, nr 4 (73), Czerwiec 2014,  s. 85 – 87.
 • Od arystokraty po chłopa – historie wojenne sądeczan, „Sądeczanin”, nr 10 (79), Grudzień 2014, s. 79 – 81.
 • Od Kapituły do proboszcza Pstruszyńskiego, „Sądeczanin”, nr 2 (81), Kwiecień 2015, s. 87 –90.
 • Odnowiono cmentarz żydowski, „Sądeczanin”, nr 11 (58), Listopad 2012, s. 89.
 • Ostatni szabas przy Jagiellońskiej. Wspomnienie o Jakubie Müllerze w pierwszą rocznicę śmierci, „Sądeczanin”, nr 12 (48), Grudzień 2011, s. 58 – 61.
 • Pociągi do niepodległości, „Sądeczanin”, nr 7 (76), Wrzesień 2014, s. 66 – 69.
 • Sądecki minister zwany premierem. Sądeckie ślady Juliana Dunajewskiego, „Wehikuł Czasu”, nr 12, marzec 2011, s. 18 – 21.
 • Sądeckie obchody 50. Rocznicy powstania styczniowego, „Sądeczanin”, nr 4 (63), Czerwiec 2013, s. 88 – 92.
 • Sądeckie państwo podziemne 1863, „Sądeczanin”, nr 1 (60), Marzec 2013, s. 70 – 73.
 • Sądeczanki wobec wielkiej wojny, „Sądeczanin”, nr 6 (75), Sierpień 2014, s. 78 – 80.
 • Ślady powstania 1863 roku na Ziemi Sądeckiej, „Sądeczanin”, nr 5 (64), Lipiec 2013, s. 88 – 90.
 • Wojenne historie naszych pradziadów, „Sądeczanin”, nr 7 (66), Wrzesień 2013, s. 78 – 80.
 •  Wojska carskie w Nowym Sączu, „Sądeczanin”, nr 2 (71), Kwiecień 2014,  s. 86 – 89.
 • Wyrzeźbił stopy ukochanej. Podhalańsko-sądeckie wątki z życia Augusta Zamoyskiego, „Sądeczanin”, nr 10 (46), Październik 2011, s. 85 – 87.
 • Zła z ręki Boga nie przyjęliśmy. Żydowski bunt przeciw Bogu i religii w czasie i po Holokauście, „Jama. Kwartalnik studentów polonistyki ATH”, nr 2, czerwiec 2011, s. 17 – 22.
 • Z Nowego Sącza na stolice biskupie, „Sądeczanin”, nr 1 (90), Marzec 2016, s. 86 – 88.
 • Żydzi nowosądeccy w roku 1918, „Sądeczanin”, nr 1 (113), Styczeń 2018, s. 82 – 84.

Absolwentka Szkoły Filmowej w Łodzi oraz New York Film Academy w Nowym Jorku. Zrealizowała kilkanaście krótkometrażowych filmów fabularnych, animowanych, próbowała także swoich sił w dokumencie. Jej filmy brały udział w licznych polskich i międzynarodowych festiwalach, zdobyły kilka nagród.

Wykształcona w realizacji filmów animowanych, z zamiłowaniem rozwija swoje umiejętności w filmie fabularnym, czasami łącząc obie techniki. Zajmuję się również fotografią, malarstwem, scenografią, kostiumami, rysuję storyboardy. Prowadzi wykłady i warsztaty z historii ubioru, podstaw realizacji filmu, XIX-wiecznego kostiumu teatralnego oraz animacji filmowej, w różnych placówkach kulturalnych, m.in. W Muzeum Pałacu w Wilanowie, Klubie Kostiumologii i Tkaniny Artystycznej w Warszawie, Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Pracowała jako główny scenograf przy warsztatach scenografki Ewy Braun (laureatki Oskara) w Szkole Filmowej w Łodzi. Współpracuje z Helena Modjeska Society ze Stanów Zjednoczonych, dla którego zaprojektowała i przygotowała wystawę w miejscowości San Juan Capistrano, w Kalifornii podczas Tygodnia Heleny Modrzejewskiej tamże.

Chętnie zgłębia historię fascynującego wieku pary i elektryczności, z przyjemnością odwiedza muzea, by obcować z malarstwem dziewiętnastowiecznych mistrzów i arcydziełami dawnej sztuki krawieckiej. Łącząc obie pasje, realizuje filmy przedstawiające piękno dawnych strojów i ich ekscytującą historię.

Jej twórcze dokonania można oglądać na stronie:

www.barbaraszewczyk.com

Filmografia

Filmy
 • 2017 Wiosna – krótkometrażowy film fabularny na podstawie prozy Brunona Schulza
 • 2016 Polacy Inspirują – Ignacy Łukasiewicz – krótkometrażowy film dokumentalny
 • 2016 Polacy Inspirują – Józef Bem – krótkometrażowy film dokumentalny
 • 2016 Polacy Inspirują – Rudolf Weigl – krótkometrażowy film dokumentalny
 • 2016 Subiektyw – kostiumowy spot do przeglądu filmowego
 • 2015 Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu – spot dla Klubu Jagiellońskiego
 • 2015 Książka życia – spot promujący czytelnictwo dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
 • 2014 Złote Popołudnie – krótkometrażowy spot fabularny dla Fundacji Nomina Rosae
 • 2014 Sądecki sztetl – krótkometrażowy film dokumentalny dla Fundacji Nomina Rosae
 • 2013 Madam Helena – krótkometrażowy film fabularny, dla Muzeum Pałacu w Wilanowie, PWSFTViT.
 • 2012 Festiwal Szkół Teatralnych 2012 – krótkometrażowy spot fabularny dla PWSFTViT.
 • 2011 Defetyzm siał – krótkometrażowy film fabularny dla Filmoteki Szkolnej.
 • 2011 R – krótkometrażowy film fabularny dla Filmoteki Szkolnej.
 • 2011 One minute film – krótkometrażowy film fabularny dla PWSFTViT.
 • 2011 W gotowalni modnej damy – krótkometrażowy fabularny film edukacyjny dla Muzeum Pałacu w Wilanowie.
 • 2011 Przez uchylone drzwi – reportaż z sesji fotograficznej w Muzeum Pałacu w Wilanowie.
 • 2010 Modjeska – autorski scenariusz do pełnometrażowego filmu fabularnego o Helenie Modrzejewskiej (stypendium scenariuszowe PISF).
 • 2010 17th Street – krótkometrażowy film dokumentalny, New York Film Academy.
 • 2010 Bulbes – aktorsko-animowany teledysk do piosenki Justyny Steczkowskiej, New York Film Academy.
 • 2010 W pętach gorsetów – średniometrażowy film animowany 2D (dofinansowanie z PISF), PWSFTViT.
 • 2008 Jak Magda dotyka świata – wizualizacja do reportażu radiowego, zdjęcia filmowe i efekty specjalne dla Radia Łódź.
 • 2007 What I Care – teledysk dla zespołu Mechaniczny Kot, animacja 2D dla Fauhsil Lab.
 • 2006 Czarownica Magdalena – krótkometrażowy film aktorsko-animowany dla dzieci, PWSFTViT.
 • 2005 Dwa kolory – krótkometrażowa animacja lalkowa, PWSFTViT.
 • 2004 Na sznurkach – krótkometrażowa animacja lalkowa, PWSFTViT.
Nagrody/Międzynarodowe Festiwale
 • 2012 W pętach gorsetów – praca zwycięska – udział w konkursie głównym Kyoto International Student Film and Video Festival w Kioto, w Japonii.
 • 2011 W pętach gorsetów – udział w konkursie głównym w Open ST. Petersburg Student Film Festival Beginning w Sankt Petersburgu w Rosji.
 • 2011 W pętach gorsetów – udział w konkursie w Anifest International Festival of Animated Films w Teplicach, w Czechach.
 • 2010 W pętach gorsetów – nominacja w kategorii Najlepszy Film na International Festival of Animated Films Tofuzi w Batumi, w Gruzji.
 • 2008 Jak Magda dotyka świata – nagroda specjalna na Festiwalu Reportażu Radiowego w Lubostroniu za wizualizację.
 • 2008 Czarownica Magdalena – udział w konkursie głównym w International Animated Films Festival Tindirindis w Wilnie, na Litwie.
 • 2006 Czarownica Magdalena – druga nagroda na Festiwalu Wydmy w Gdańsku.
 • 2006 Na sznurkach – udział w konkursie głównym International Animated Films Festival Krok, w Permie, w Rosji.

Właściciel Firmy od 30 lat zajmującej się wykonawstwem systemów sygnalizacji włamania i pożaru, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, inteligentnego budynku, elektrowni słonecznych.  www.molenda.pl

Ukończył organizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów kurs dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory kultury. Jego Firma zabezpieczała m.in. Klasztor Sióstr Klarysek w Starym Sączu, Klasztor Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, zabytkowe kościółki drewniane w Dąbrówce (dzielnica  Nowego Sącza), w Powroźniku k.Krynicy, a także Opatctwo OO. Cystersów w Szczyrzycu oraz obiekty zabytkowe w Skansenie w Nowym Sączu.

Posiada nadany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów i Instalatorów Systemów Alarmowych POLALARM tytuł honorowy Pioniera rozwoju technicznej ochrony mienia wybitnie zasłużonego dla ruchu społeczno-zawodowego w Polsce w latach 1980-2000.

Pasjonat historii i muzyki. Intensywnie wspiera oraz uczestniczy we wszelkich działaniach Fundacji.

Dr Beata Biedrońska-Słota, historyk sztuki, kustosz dyplomowany, członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności; członek prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, członek Komitetu Kostiumologicznego CCICOM, do 2011 kierownik Działu Tkanin Muzeum Narodowego w Krakowie. Doktorat na podstawie pracy „Kobierce perskie tzw. polskie. Studium nad budową i znaczeniem ornamentu w sztuce islamu” napisanej pod kierunkiem prof. Lecha Kalinowskiego (1985). Pomysłodawca i kurator licznych, znakomitych wystaw m.in.: "Orient w sztuce polskiej" (1992), "Ormianie polscy. Niezależność i integracja" (2000), „Zwiewne piękno. Wachlarze z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie”  (2001), "Za modą przez wieki" (2003), „Sarmatyzm. Sen o potędze” ( 2010), „Złote czasy Rzeczypospolitej” (2011).

Współpracuje z placówkami oświatowymi m.in. Uniwersytetem im. Jana Pawła II w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach. Jest autorką licznych publikacji, m.in. katalogów wystaw ("Katalog kobierców tureckich ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie", „Katalog tkanin perskich ze zbiorów MNK”), leksykonów ("Leksykon sztuki kobierniczej") oraz książek „Za modą przez wieki”, „Polski ubiór narodowy zwany kontuszowym” i artykułów naukowych.

Skip to content