Edukacja

Wojenny Nowy Sącz

Wojenny Nowy Sącz to projekt zrealizowany w latach 2021–2022 dzięki grantowi otrzymanemu od niemieckiej Fundacji EVZ (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft) w ramach programu local.history. Projekt jest swoistym studium przypadku jednego polskiego miasta pod niemiecką okupacją w okresie II wojny światowej. W jego ramach stworzyliśmy stronę internetową zawierającą mapę Nowego Sącza z trasami studyjnymi; ponadto na stronie znajdują artykuły popularno-naukowe oraz biogramy osób związanych z Nowym Sączem, ponad sto fotografii archiwalnych, trzy filmy krótkometrażowe, fragmenty relacji świadków historii, podcasty oraz gotowe scenariusze lekcji, a także innego rodzaju źródła i materiały z czasów okupacji.

Złote Popołudnie

Złote Popołudnie to stylowy piknik XIX-wieczny, dzięki któremu przezyjesz niezwykłą, jedyną w swoim rodzaju przygodę! Nasz piknik to wydarzenie odnoszące się do wszelkich zjawisk związanych z wiekiem XIX, podczas którego wszyscy uczestnicy będą mogli wczuć się w klimat tej niezwykłej epoki i poczuć się jej częścią. Dzięki licznym atrakcjom, które odwołują się zarówno do autentycznej historii tego okresu, przywołując m. in. znane postaci ze świata sztuki, jak i do ówczesnego zamiłowania do fikcji, u podłoża którego leżała nieokiełznana ciekawość świata i przyszłości mamy nadzieję rozbudzać zainteresowanie tymi przełomowymi czasami i zachęcać do aktywnego kontaktu z historią. Wydarzenie to pozwola również na poznanie zabytkowych obiektów, w których odbywa się każdego roku.

Sądecki Sztetl

„Sądecki Sztetl” jest programem historycznym w latach 2014–2021 realizowanym w ramach Fundacji Nomina Rosae. Program ten ma na celu przybliżenie sądeczanom oraz wszystkim zainteresowanym kultury, religii i historii Żydów oraz przedstawienie materialnego i duchowego wkładu ludności żydowskiej w rozwój Nowego Sącza. Sądecki sztetl to także historia i tradycje innych mniejszości narodowych zamieszkujących od wieków Ziemię Sądecką: Łemków, Romów i ludności wyznań protestanckich.

Labirynt Historii

Labirynt Historii to wyjątkowy program edukacyjny, kierowany przede wszystkim do młodzieży, poświęcony przedstawianiu ważnych zjawisk i wydarzeń z historii Polski, a szczególnie jej relacji z sąsiadami. Jego celem jest nauka i propagowanie kultury pokoju oraz wdrażanie nowoczesnej edukacji historycznej, dzięki której u młodzieży rozwijać się może otwartość na dialog, dojrzały patriotyzm i głębsze zrozumienie procesów historycznych. Do tej pory Fundacja, we współpracy z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, zrealizowała jedenaście edycji programu.

Młodzi Ambasadorzy Tolerancji

„Sądecki Sztetl – Młodzi Ambasadorzy Tolerancji” to projekt realizowany przez Fundację w 2015 i 2016 roku w ramach programu „Obywatele dla Demokracji” działającego w oparciu o Fundusze EOG (tzw. „granty norweskie”), w ramach którego ponad 20-osobowa grupa młodych ludzi z Sądecczyzny przeszła kurs przygotowujący ich do roli Ambasadorów Tolerancji Sądeckiego Sztetlu, propagujących w swoim środowisku wiedzę o wielokulturowej historii regionu oraz idee tolerancji i walki z nienawiścią.

Skip to content