Luteranie w Nowym Sączu

Luteranie w Nowym Sączu

Wystawa „Luteranie w Nowym Sączu” powstała w Domu Historii w 2017 roku, a więc w roku jubileuszu 500-lecia Reformacji, by przypomnieć historię społeczności ewangelickiej, która przez ponad dwa wieki współtworzyła dzieje Nowego Sącza i Sądeccyzny. Protestanci stanowili niewielką grupę wyznaniową, ale ich aktywność społeczna była imponująca. Wielu z nich ma olbrzymi wkład w rozwój Nowego Sącza, wystarczy choćby wspomnieć Konrada Aleksandra, Wilmy Uhlowej i Johana Johannidesa. Wystawa powstała jako hołd złożonym sądeckim Ewangelikom, ale równnież przypomnieniem, że nasi przodkowie żyli w wielowyznaniowym społeczeństwie, które ubogacało Nowy Sącz. Jej wernisaż był zarazem rozpoczęciem programu XII Labiryntu Historii, który odbywał się pod hasłem „Pomiędzy posłuszeństwem a poszukiwaniem. Z historii religii”

Wystawa „Luteranie w Nowym Sączu. Ponad 200 lat obecności”, Dom Historii, ul. Pijarska 21, Nowy Sącz; Fundacja Nomina Rosae, wrzesień 2017.

Skip to content