Zostań darczyńcą

Dzięki naszym wspaniałomyślnym Darczyńcom możemy kontynuować i rozwijać unikalną działalność edukacyjną i artystyczną Fundacji Nomina Rosae.

Wspólnie  przyczyniamy się do zachowania, tworzenia i promowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Razem uczymy młodzież dostrzegać istotnie związki historii, kultury i sztuki oraz czerpać z przeszłości inspirację do wprowadzania etyki i piękna do współczesnego życia.

Sumiennie budujemy Świątynię Historii, dzięki której zadbamy zarówno o nasze dziejowe korzenie, jak i harmonijną przyszłość, opartą na dialogu, potrzebie piękna i otwartości na dzisiejszy świat i jego wyzwania.

To Państwa wsparcie pozwoliło nam stworzyć program Labirynt Historii, dzięki Państwu powstały wystawy dawnych ubiorów i kostiumów oraz wydawnictwa Fundacji.

Zapraszamy do stałego wspierania działań Nomina Rosae – tak abyśmy razem kreowali i budowali nowe, niezwykłe działania, które upowszechnią wiedzę o pięknej tradycji i historii bezcennej polskiej kultury.

Przekaż darowiznę!
 
Kwota: PLN
 
Skip to content