Wydawnictwa

Nasze wydawnictwa – publikacje książkowe, katalogi, foldery, druki oraz wydawnictwa płytowe.

Wydawnictwa książkowe

Wydawnictwa książkowe przygotowane przez Fundację Nomina Rosae. Znajdują się wśród nich pozycje z dziedzin historii (w tym historii lokalnej, historii ubioru i osobiste historie osób związanych z Nowym Sączem) oraz kultury i sztuki.

„Ciemności Kryją Ziemię”

praca zbiorowa

„Skrwawiony puch”

Markus Lustig

Okładka Ciemności Kryją Ziemię

„Ciemności Kryją Ziemię. Wybrane aspekty badań i nauczania o Holokauście” to książka pod redakcją naukową M. Grądzkiej-Rejak i P. Trojańskiego wydana (w 2019 roku wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) jako efekt projektu „Ciemności Kryją Ziemię” prowadzonego w latach 2018 i 2019.

Książka „Skrwawiony puch” Markusa Lustiga, którą wydaliśmy po polsku w 2016 roku (po raz pierwszy wydana po hebrajsku w 2012 roku w Izraelu) to niezwykła historia życia jednego z ostatnich ocalałych z zagłady Żydów z Nowego Sącza opowiedziana po wielu latach przez niego samego.

„Pamiętając dla przyszłości”

praca zbiorowa

„Album mody Nowego Sącza”

Maria Molenda

„Amicissima”

praca zbiorowa

Wyd01

„Pamiętając dla Przyszłości. Historia Żydów na Sądecczyźnie; konteksty – nawiązania – refleksje” to książka wydana (w 2016 roku) w ramach prjektu „Sądecki Sztetl – Młodzi Ambasadorzy Tolerancji” prowadoznego przez Fundację w latach 2015 i 2016.

„Album mody Nowego Sącza. Ubiory mieszkańców miasta w XIX i na początku XX wieku” dr Marii Molendy (2012 r.), prezes naszej Fundacji, to album zawierający reprodukcje fotografii z rodzinnych albumów sądeckich rodzin, ukazujący, w jaki sposób ubierano się w mieście ponad sto lat temu, stanowiący równoczesnie przyczynek do szerszych badań prowadzonych w tym temacie przez dr Molendę i Fundację.

„Amicissima. Studia Magdalenase Piwocka oblata” to wydany w Krakowie (2010) dwutomowy zbiór artykułów naukowych poświęconych historii sztuki i historii, dedykowany dr Magdalenie Piwockiej.

Kalendarze historyczne Fundacji

Kalendarze biurkowe wydawane przez nas kilkukrotnie zawierają zdjęcia ubiorów historycznych, które powstały w naszej pracowni lub reprodukcje zabytkowych zdjęć z naszej kolekcji.

„Piękny wiek XIX”

rok 2018

„Godzina pąsowej róży”

rok 2017

„Korytarze czasu”

rok 2013

„Kuszeni Renesansem”

rok 2012

„Piekny wiek XIX” to kalendarz Fundacji na rok 2018 zawierający zdjęcia XIX-wiecznych ubiorów i kostiumów z pracowni Nomina Rosae w obiektywach różnych fotografów, z którymi mieliśmy możliwość współpracować.
Kalendarz na rok 2018 dedykujemy pamięci Pana Charlesa Merrilla.

„Godzina Pąsowej Róży” – biurkowy kalendarz Fundacji na rok 2017. Znalazło się w nim 13 reprodukcji historycznych zdjęć z sądeckich pracowni fotograficznych z XIX i poczatku XX wieku znajdujących się w kolekcjach Fundacji.

„Korytarze Czasu” to kalendarz, który Fundacja przygotowała na rok 2013. Znalazły się w nim fotografie naszych ubiorów od średniowiecza do XIX wieku.

„Kuszeni Renesansem”, kalendarz Fundacji na rok 2012, ilustrowany zdjęciami ubiorów i kostiumów z epoki renesansu powstałych w Pracowni Rekonstrukcji Ubiorów Historycznych i Kostiumów Nomina Rosae.

Okładki książek

Okładki książek, do których stworzenia lub współpracy przy ich powstaniu zostaliśmy zaproszeni.

„Damy przeklęte” Kamil Janicki

rok 2019

„Maryna Mniszchówna” Aleksander Hirschberg

wydanie II, rok 2017

Janicki_Damy-przeklete_1000pcx

wydawnictwo Znak Horyzont

Zdjęcie na okładkę powstało w ramach sesji zorganizowanej przez Magdalenę Madej-Reputakowską, która zaprosiła nas do współpracy kostiumowej.

Zdjęcia: Agnieszka Rzymek
Modelka: Viktoria Mandych
Make-up: Anna Pawlik
Kostium: Maria Molenda

Wydawnictwo Naukowe UMK

Zdjęcie Maryny Mniszchówny na okładkę wykonane przez nas na zamówienie Wydawnictwa.

Modelka: Justyna Mróz
Stylizacja: Maria Molenda
Suknia: Pracownia Nomina Rosae
Make-up: Anna Pawlik
Foto: Stanisław Rozpędzik

„Damy polskiego imperium” Kamil Janicki

rok 2017

„Damy złotego wieku” Kamil Janicki

rok 2014

Damy polskiego imperium okładka
Damy-złotego-wieku-PRESS

wydawnictwo Znak Horyzont

Zdjęcie Jadwigi Andegaweńskiej w stroju koronacyjnym na okładkę powstało w ramach sesji zorganizowanej przez Wydawnictwo, w której mieliśmy przyjemność wziąć udział.

Modelka: Thinloth
Stylizacja: Maria Molenda
Kostium: Pracownia Nomina Rosae
Make-up Anna Pawlik
Foto i postprodukcja: Agnieszka Rzymek
Producent sesji: Magdalena Madej-Reputakowska
Płaszcz i regalia ze zbiorów Muzeum Historii Polski
Regalia: Łukasz Lewandowski LORIFACTOR

wydawnictwo Znak Horyzont

Zdjęcie młodej Bony Sforzy na okładce wykonane przez nas na zamówienie Wydawnictwa.

Modelka: Anna Knybel
Stylizacja: Maria Molenda
Suknia: Pracownia Nomina Rosae
Make-up: Karolina Szypuła
Foto: Stanisław Rozpędzik

Foldery „Labiryntu Historii”

„Labirynt Historii”, program edukacyjno-artystyczny organizowany wspólnie z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu od ponad 10 lat, jest jednym z największych i najważniejszych przedsięwzięć naszej Fundacji podjętym i kontynuowanym niemal od samego początku naszej działalności. Każdej z edycji, dotykającej innego ważnego, często kontrowersyjnego wycinka historii Polski i jej relacji z sąsiednimi państwami, towarzyszy folder, w którym dokładnie opisany jest temat danej edycji. W każdym zawarty jest nie tylko plan, zgodnie z którym odbywają się kolejne punkty programu, ale również streszczenia wykładów zaproszonych gości czy informacje faktograficzne i związane z kulturą życia codziennego danej epoki. Całość jest bogato zdobiona i ilustrowana ikonografią związaną z okresem, którym zajmuje się dana edycja Labiryntu.

Złoty Wiek – epoka Jagiellonów

XIV edycja – 2019

Serce niepodległe – Polaków droga do wolności

XIII edycja – 2018

Pomiędzy posłuszeństwem a poszukiwaniem. Z historii religii

XII edycja – 2017

Historia Kobiet – Kobiety w Historii

XI edycja – 2016

Gry Polityczne. Kongres Wiedeński 1815

X edycja – 2015

Rodzina Wobec Wojny 1914–1918

IX edycja – 2014

Uchwycić. Utrwalić. Nie zapomnieć. 150. Rocznica Powstania Styczniowego

VIII edycja – 2013

Moskwa 1612

VII edycja – 2012

Magnateria

VI edycja – 2011

Władcy 1410

V edycja – 2010

Kozacy

IV edycja – 2009

Przemyślidzi

III edycja – 2008

Turcy

II edycja – 2007

Krzyżacy

I edycja – 2006

Więcej informacji na temat „Labiryntu Historii” oraz szczegóły dotyczące poszczególnych edycji programu znaleźć można na stronie:

www.labirynthistorii.pl

Inne

Nomina Rosae – folder promocyjny

2017

Z Nowym Sączem Przez Wieki

2015

Dawnej Mody Czar – katalog wystawy

Dom Historii, 2015

„Kanty Polskie i Ruskie”

Camerata Cracovia, 2012

„Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej, przygotowany na poczatku roku 2017 bogato ilustrowany folder prezentujący najważniejsze elementy działalności Fundacji oraz biogramy osób w tę działalność zaangażowanych.

„Z Nowym Sączem Przez Wieki” to niewielki katalog wydany przy okazji uruchomienia w Nowym sączu Domu historii (sierpień 2015). Zawarto w nim skrócony opis historii miasta i najważniejszych jej punktów zwrotnych ilustrowany reprodukcjami archiwalnych zdjęć.

Wystawa „Dawnej Mody Czar”, prezentująca rekonstrukcje ubiorów dawnych z Pracowni Nomina Rosae inaugurowała działalność nowosądeckiego Domu Historii Fundacji w sierpniu 2015 roku.
Na ekspozycji znalazły się dworskie kreacje od średniowiecza, bogate renesansowe suknie włoskie, kontusz i żupan, a także damskie kreacje z XIX wieku. Katalog zawiera teksty informacyjne towarzyszące wystawie i zdjęcia wybranych ubiorów.

Płyta CD z albumem „Kanty polskie i ruskie” nagranym w 20xx roku przez zespół Camerata Cracovia i zawierającym utwory przygotowane na bazie dawnych polskich i ruskich pieśni zachowanych w XVII-wiecznych rękopisach po raz pierwszy opracowanych przez Ireneusza Trybulca, lutnistę i kierownika zespołu.

Skip to content